Αναρτήσεις

Αλλαγές στη σύσταση του ΔΣ του ΤΟΣΥΝ Δήμου Θηβαίων.

Λαμβάνοντας υπόψη: 1. τις διατάξεις του άρθρου 5, παρ. 5 του ν. 3443/2006 (ΦΕΚ Α΄ 41) όπου αναφέρεται: «Οι ιδιότητες δημάρχου, προέδρου κοινότητας, νομάρχη, προέδρου συμβουλίου δημοτικού διαμερίσματος και προέδρου ή μέλους δημοτικού ή κοινοτικού ή νομαρχιακού συμβουλίου ή συμβουλίου δημοτικού διαμερίσματος είναι ασυμβίβαστες με την ιδιότητα μέλους του Συμβουλίου» 2. Τις διατάξεις του άρθρου 3, παρ. 3 της υπ’ αριθμ. 47267 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1575/Β/6.8.2008) όπου αναφέρεται: «Το Συμβούλιο αποτελείται από τα τακτικά μέλη που έλαβαν, κατά σειρά, τις περισσότερες ψήφους προτίμησης μέχρι την συμπλήρωση του αριθμού των μελών που αντιστοιχούν σε κάθε Συμβούλιο δήμου ή κοινότητας, ανάλογα με τον πληθυσμό αυτών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3443/2006. Οι λοιποί υποψήφιοι αποτελούν τα αναπληρωματικά μέλη, τα οποία κατά τη σειρά της εκλογής τους, καταλαμβάνουν τις θέσεις των τακτικών μελών του Συμβουλίου που μένουν κενές, για οποιονδήποτε λόγο.» Ορίζονται ως: 1) Πρόεδρος του

10η Ιουλίου 2019.Τυχαίο γεγονός η όχι;

Let's Do It Greece 2019 - Καθαρισμός Δάσους Μοσχοποδίου

Συμμετοχή στον καθαρισμό του αρχαιολογικού χώρου Πλαταιών.

«Δραστήριοι νέοι σήμερα - ευσυνείδητοι πολίτες αύριο». Η συμμετοχή των νέων στα κοινά.

Πασχαλινές ευχές!

Συνάντηση με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Πλαταιών «Ωερόη»

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η εκδήλωση ακαδημαϊκού προσανατολισμού στη Θήβα.

Συνάντηση με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Μελισσοχωρίου «Μέλισσα»

Πρόταση για δημιουργία ηλεκτρονικής εφαρμογής κατάθεσης αναφορών.

Επίσκεψη στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Θήβας - Το παρόν και το μέλλον της.

Ανοιχτή συνάντηση-συζήτηση νέων για τα ζητήματα της περιοχής μας.

Κοινωνικό Φροντιστήριο Δήμου Θηβαίων: Έναρξη δηλώσεων συμμετοχής εκπαιδευτικών για εθελοντική διδασκαλία