Αναρτήσεις

Πρόταση για την παροχή έκπτωσης σε κατόχους κάρτας ανεργίας στον δημοτικό κινηματογράφο.