ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ


Το Τοπικό Συμβούλιο Νέων (ΤΟ.ΣΥ.Ν.) είναι θεσμοθετημένο από την Πολιτεία όργανο του Δήμου Θηβαίων, το οποίο από τον Ιούνιο του 2016 επαναλειτουργεί έπειτα από 7 χρόνια, με νέο Δ.Σ. Σκοπός μας είναι ο εντοπισμός και η ανάδειξη των προβληματισμών και των αναγκών της νεολαίας σε τοπικό κυρίως επίπεδο και η ανάληψη πρωτοβουλιών για την δραστηριοποίηση των νέων και την ενεργό συμμετοχή τους στα τοπικά ζητήματα.

Στο Τοπικό Συμβούλιο Νέων μπορούν να εγγραφούν με μια απλή αίτησή τους οι νέοι από 15 έως 28 ετών, με την προϋπόθεση πως είναι δημότες του Καλλικρατικού Δήμου Θηβαίων.

Το 7μελές Δ.Σ. του Τοπικού Συμβουλίου Νέων (ΤΟ.ΣΥ.Ν.) του Δήμου Θηβαίων, ύστερα από την προβλεπόμενη εκλογική διαδικασία, πραγματοποίησε την Παρασκευή 24 Ιουνίου 2016 την πρώτη του συνεδρίαση, στην οποία συγκροτήθηκε σε σώμα και καθόρισε τις θέσεις των μελών του.

Ύστερα από ομόφωνη απόφαση ορίστηκαν οι εξής θέσεις:

Πρόεδρος: Καλαμιώτης Σταμάτιος
Αναπληρωτής Πρόεδρος: Θανάσαινας Παναγιώτης
Γραμματέας: Αναστασίου Ιωάννα
Ταμίας: Πανουσάκης Ιωάννης-Παρασκευάς
Μέλη: Καλογεράκης Νικόλαος
Μελετίου Γεώργιος
Τσαρουχάς ΘεμιστοκλήςΣχόλια