Οι Νέοι για τη Θήβα! Ερωτηματολόγιο του ΤΟ.ΣΥ.Ν. Δήμου Θηβαίων.


Το Τοπικό Συμβούλιο Νέων (ΤΟ.ΣΥ.Ν.) του Δήμου Θηβαίων επιχειρεί να καταγράψει σε ένα πρώτο στάδιο τη γνώμη των νέων σχετικά με ορισμένα από τα σημαντικά ζητήματα της πόλης μας.

Θα θέλαμε να αφιερώσετε 3-4 λεπτά από τον χρόνο σας για να απαντήσετε σε ορισμένες ερωτήσεις που έχουμε ετοιμάσει. Βασικός μας στόχος είναι να αναδείξουμε τις απόψεις της νεολαίας ούτως ώστε να πραγματοποιήσουμε δράσεις και να καταθέσουμε προτάσεις που να βελτιώνουν την καθημερινότητά μας.

Το ερωτηματολόγιο βρίσκεται εδώ: https://s.surveyplanet.com/SJR18ZNp-x

Ευχαριστούμε!

Σχόλια